საბუღალტრო კომპანია FlexAccounting

 ჩვენ შესახებ

 

FlexAccounting  წარმოადგენს საბუღალტრო–საკონსულტაციო კომპანიას, რომელიც 2021 წლიდან ფუნქციონირებს ქართულ ბაზარზე. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს ჩვენი პარტნიორებისათვის სრულ საბუღალტრო და საგადასახადო მომსახურების გაწევას, კონსულტაციების სერვისს, შესაბამის უწყებებთან კომუნიკაციის ხელშეწყობას და შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტაციის საერთაშორისო სტანდარტებთან სინქრონიზაციას.

FlexAccounting -მა მცირე დროში მოიპოვა პარტნიორების მხრიდან ნდობის მაღალი ხარისხი, რაც განპირობებულია ჩვენი გუნდის მაღალი პროფესიონალიზმით, საქმისადმი მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით, წარმატებით შესრულებული პროექტებითა და მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებული სამუშაო სპეციფიკით.